Uuringuid Zürichi teadlastelt, mida soovimatut teeb Covid 19