PADMA Inc – muinaiset Tiibetin reseptit ja Sveitsin laatu 
Tiibetin rohdot vuodesta 1969

PADMA tuotteet ovat vuosisatojen aikana Tiibetin perinteisen lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen kautta nykyaikaan siirtyneitä harvinaisia yrttiseoksia, joita tuotetaan Sveitsin korkeimpien laatuvaati-musten mukaisesti vuodesta 1969.

PADMA yhdistää Tiibetin vanhan viisauden ja nykyaikaisen tieteen huolellisesti valituissa raaka-aineissa Sveitsin laatuvaatimusten mukaisesti.

Alkuperäisen kotimaan lisäksi monet PADMA tuotteet ovat vuosien varrella tulleet tutuiksi niin Virossa ja Euroopassa kuin Amerikassakin – esimerkiksi PADMA Basic verenkiertohäiriöiden ja ateroskleroosin, PADMA Digestin ruuansulatushäiriöiden sekä PADMA Nervotonin hermoston ja unihäiriöiden alueella.

VALMISTUS JA LAATU

PADMA Inc. valmistaa rohdoksia ja ravintolisiä rohdoksille voimassa olevan kansainvälisen standardin Good Manufacturing Practice (GMP) mukaisesti. Viranomaiset suorittavat Sveitsiläisessä yrityksessä   säännöllisiä tarkastuksia. PADMA yrttisekoitukset koostuvat tarkasti sekoitetuista ja jauhetuista kasviskomponenteista.

Yritys välttää lisäaineiden, kuten säilytysaineiden, haju- ja makuaineiden ja väriaineiden käyttämistä.  Näin noudatetaan tiibetiläistä traditiota, missä rohdoksissa käytetään ainoastaan luonnonmukaisia ja aitoja ainesosia. Käytettävä raaka-aine vastaa hyvin tiukkoja virallisia laatuvaatimuksia, joita on sovellettu jokaiselle yrtille erikseen. Kasvimyrkkyjen, raskasmetallien tai homeen jäämät kasveissa estävät välittömästi niiden käytön valmistukseen. Kemiallisen analyysin lisäksi käyttävät PADMAn laatuspesialistit omia maku- ja hajuaistimuksia.  Ihmisen aistit toimivat hyvin herkkinä työkaluina, jotka täydentävät omalla varteenotettavalla tavallaan kemiallisten testien menetelmiä.

TIETEELLISET TUTKIMUKSET

Viimeisinä vuosikymmeninä ovat rohdoksien ja ravintolisien valmistuksen rekisteröimiseksi tarvittavat säädökset tiukentuneet jatkuvasti. Näiden määräysten tarkoitus on taata terveystuotteiden laatu, turvallisuus ja tehokkuus. PADMAn ensimmäinen tavoite on tuoda Tiibetin farmakologiset tuotteet saataville länsimaisille asiakkaille nykyisen lainsäädännön puitteissa.

PADMAn yrttiseoksista on suoritettu paljon kokeellisia tutkimuksia ja kliinisiä kokeita kuvaamaan tuotteiden toimintamekanismeja sekä toteamaan reseptien tehokkuutta. Parhaillaan suorittavat tutkijat PADMA tuotteiden tutkimusta Sveitsissä, Itävallassa, Saksassa, Tanskassa, Israelissa ja muiden valtioiden yliopistoissa ja klinikoissa. Tutkimustulokset ovat saatavilla seuraavilla alueilla:

Toistuvat hengitysteiden infektiot
Krooninen B hepatiitti
Krooninen niveltulehdus
Ruuansulatushäiriöt, ummetus, ilmavaivat, ärtynyt suolioireet
Alaraajojen valtimotauti. Ääriverenkierron häiriöt – klaudikaatio (Katkokävely johtuu valtimoiden verenkierron heikentymisestä, jonka syynä on yleensä ateroskleroottinen ahtautuminen tai tukkeuma)

TIE LÄNTEEN

Padma Inc:in luoja, Karl Lutz, osallistui vuonna 1954 Tiibetin perinteisen lääketieteen luennoille Zürichissä.
Hän innostui luennolla opitusta niin, että päätti syventyä vielä enemmän vanhan lääketieteen kokemuksiin ja filosofiaan. Opiskeltuaan useita vuosia elämä vei Peter Lutzin yhteen Dr. Peter Patmajevin kanssa, joka oli Dr.Sul Tim Badman veljenpoika. Dr. Badma oli kuuluisa Tiibetin lääkäri, joka onnistui pysäyttämään tuona aikana Siperiaa raastaneen lavantautiepidemian. Hänestä sai kuulla Venäjän tsaari. Tsaari kutsui Dr. Padman Pietarin kaupunkiin, missä hän avasi ensimmäisen tiibetiläisen apteekin länsimaissa. Noin vuonna 1960 uskoi Dr. Peter Padmajev oman kuuluisan enonsa reseptit Karl Lutzin huostaan. Saadun materiaalin pohjalta Karl Lutz loi Tiibetin reseptien tutkimusryhmän Zürichiin. Tutkijat kymmenestä eri maasta tutkivat näitä muistiinpanoja, minkä perusteella laadittiin nimilista oireyhtymistä milloin ja miten puheenaolevia perinteisiä yrttisekoituksia käytettään. Nimilista oireyhtymistä ja niitä vastaavat yrttitabletit jaettiin lääkäreille yleisesti Sveitsissä. Martin Saxer on tehnyt erinomaisen dokumenttifilmin Tiibetin lääketieteen tulemisesta länteen otsikolla ”Journeys with Tibetan Medicine”.

PADMA INC:IN PERUSTAMINEN

Innostuneena Sveitsin lääkäreiltä saadusta positiivisesta palautteesta Karl Lutz perusti v 1969 Padma Inc. yrityksen, joka alkoi nykyaikaisilla metodeilla tuottamaan Tiibetin reseptien mukaan valmistettuja yrttitabletteja. Vuonna 1970 antoi Sveitsin sen aikainen lääkevirasto ”Swissmedic” oman hyväksyntänsä yrttisekoitukselle Padma Lax (nr 179). Seitsemän vuotta myöhemmin hyväksyttiin seuraava tuote Padma 28.
Vuonna 1994 päätti Karl Lutz jäädä eläkkeelle ja antoi Padma Inc:in johdon läheiselle työtoverilleen Dr. Herbert Shwabille, itävaltalaiselle biofyysikolle, joka johtaa yritystä edelleen.
Yhteistyö Padman ja Tiibetin lääkäreiden sekä instituutioiden välillä on siitä ajasta syventynyt. Vuonna 1999 muutti yritys Zürichin lähellä sijaitsevaan Schwerzenbachiin. Nykyään yritys työllistää noin 50 henkilöä.